องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ โดย กองสวัสดิการสังคม


ันนี้เวลา 08.30-16.30 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.สระโพนทอง ได้จัดอบรม
❤️ "โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์" ❤️ #หลักสูตรธุงอีสาน (ใยแมงมุม)
      โดยการนำของ นางบุญน้อม ฦาชา นายกฯ นางเพ็ญนภา วาดเขียน ปลัดฯ นางสงวนศรี หิรัญคำ รองนายกฯ มอบหมายให้ น.ส. นิติยา บุญมั่น นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและคณะทำงาน  จัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี 
นายมนูญ จันทราศรี ประธานสภาฯ และ สมาชิกทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
       วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง ได้ฝึกอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 
       การฝึกอบรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณพระคุณคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมให้โครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ 

#กองสวัสดิการสังคม ❤️🥰🙏 อบต.สระโพนทอง

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07