องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬา 4 เส้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566


วันที่ 20 กันยายน 2566 นางบุญน้อม  ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล จัดโครงการแข่งขันกีฬา 4 เส้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สุขสันต์  ชื่นจิตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยมีสถานศึกษา คณะฝ่ายปกครองท้องที่ สาธารณสุข อสม. อปพร.และประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง 

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07