องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


เปิดตลาดสาวบ้านแต้ ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ 2566 “ชิม ช็อป เที่ยว เกี้ยวสาวบ้านแต้เป้อเซ่อ”


วันที่ 4 กันยายน 2566

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง มอบหมายให้นางสงวนศรี หิรัญคำ รองนายกฯ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดสาวบ้านแต้ ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ 2566 “ชิม ช็อป เที่ยว เกี้ยวสาวบ้านแต้เป้อเซ่อ” โดยมี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิด #ตลาดสาวบ้านแต้ 2566 และได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของตำบลสระโพนทอง ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07