องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2566


วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2566 โดยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ ในลักษณะสภากาแฟ เพื่อเสนอความคิดเห็นซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในครั้งในนี้ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท. อ.เกษตรสมบูรณ์ทุกแห่ง, เกษตรอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผอ.รร.เกษตรศิลปวิทยา, ผอ.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม, ผอ.รร. กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ, ผู้แทน สกร. อ.เกษตร, ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอ, กำนัน ผญบ. ต.กุดเลาะ, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.กุดเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ ณ อบต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07