องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและรับฟังเสียงประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง พร้อมด้วยกองช่างและนายสมศักดิ์ ภิญโญยาง ส.อบต. หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่วังท่างอย ถ้ำเสือและท่าภู เพื่อสำรวจความเดือดร้อนและรับฟังเสียงประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07