องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน


นางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ได้มอบหมายให้ นางสงวนศรี หิรัญคำ รองนายก ร่วมกับ รพ.สต.ส้มกบ, รพ.สต.สระโพนทอง, เจ้าหน้าที่ อบต.สระโพนทอง,คณะอสม.และประชาชนตำบลสระโพนทอง ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค)

โดยมีท่านนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07