องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมอาชีพด้านการทำอาหาร "


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมอาชีพด้านการทำอาหาร "

ปีงบประมาณ 2566

🚩 หลักสูตร น้ำพริกปลาป่น 🐝 ขนมวาฟเฟิล

เพื่อให้ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07