องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
 


”อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ “ ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง นำโดยนางบุญน้อม ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.สระโพนทอง ร่วมโครงการ ”อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ “ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมี นายธนากร บุญซ้อน ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานโครงการ ณ วัดทุ่งสว่างโนนโก หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ”โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. เปิดป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน 2.เยี่ยมชมการแสดง TO BE NUMBER ONE 3. เยี่ยมชมนิทรรศการการบริการให้ความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ 4. ปลูกต้นไม้และผักสวนครัว ในบริเวณวัด 5. ปลัดอาวุโสและหัวหน้าส่วนราชการ พบปะได้แจ้งข้อราชการของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 6. ได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ 7. ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 8. กองร้อยอส.ที่ 3 ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ 9. บูทการแสดงผลงานของโรงเรียนในตำบลสระโพนทองทั้ง5แห่ง โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฏร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม โรงเรียนสระโพนทอง โรงเรียนบ้านพีพวย โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) รพ.สต.สระโพนทอง รพ.สต.ส้มกบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-07