วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีขาว-ดำ (สำนักปลัด) ประจำเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทองเดือเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (สระโพนทองเกมส์) ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ ๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ ๒) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี) กองการศึกษาประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี) กองคลังประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี) กองช่างประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง