องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ