องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศ อบต.สระโพนทอง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 170 คน
ปีนี้ 36467 คน
ทั้งหมด 42217 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03-06-2556)

  โครงการ กีฬา 4 เส้าฯ อบต.สระโพนทอง
       กีฬา 4 เส้า สานสัมพันธ์และสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานในตำบล 
 
  โครงการ กีฬา 4 เส้าฯ อบต.สระโพนทอง
  โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ...
  เลี้ยงเพลพระ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระโพนทอง
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผ...
  โครงการฝึกอบรมทักษะและการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มแม่...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ
  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
  แห่เทียนพรรษา อบต สระโพนทอง ปี 58
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ...
  โครงการสระโพนทองเกมส์ ครั้งที่ 29
   
 
 
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.