องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 9 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 18 คน
เดือนนี้ 102 คน
ปีนี้ 1122 คน
ทั้งหมด 1723 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (16.06.2016)

  โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
       1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
2.เพื่ิอเป็นการบูรณาการ การทำงานเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม ตลอดจนการทำงาน ร่วมใจกันระหว่างข้าราชการ สมาชิกองค์การบริหา...
 
  โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ...
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผ...
  โครงการฝึกอบรมทักษะและการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มแม่...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ
  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
  แห่เทียนพรรษา อบต สระโพนทอง ปี 58
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ...
  โครงการสระโพนทองเกมส์ ครั้งที่ 29
  พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.สระโพนทอง
   
 
 
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.