องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร(แอสฟัลท์ติก) หมู่ที่ 7
แผนพัฒนาสี่ปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร(แอสฟัลท์ติก) หมู่ที่ 7
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโนยนมะเยา
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553
  โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ปี 61
       กิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสระโพนทอง ปี 2561
 
  โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ปี 61...
  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน...
  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ เป็นการม...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒...
  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำ...
  โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที...
  โครงการจัดงานวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร...
  โครงงานหนูๆเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยจุรินซี...
  มอบใบประกาศบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2560
  ขอเชิญเที่ยงงานสักการะพระไกรสิงหนาท ประจำปี 61
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม